Personvernerklæring

Når du som bruker besøker våre nettsider, appetitt.com, etterlater du deg elektroniske spor. Sporene dannes fordi din nettleser automatisk sender en rekke opplysninger til våre servere hver gang du ber om å få vist en side. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere deg som enkeltperson.

Innsending av data via skjemaene og nettbutikken på appetitt.com er sikret gjennom kryptering. Mottatt informasjon fra innsendte skjema blir benyttet slik at vi kan behandle din forespørsel, både gjennom vår krypterte nettbaserte løsning og gjennom kryptert e-post.

Om appetitt.com

Nettstedets eier og databehandler:
Felleskjøpet Agri SA
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Org.nr. 911 608 103

Nettstedet er bygget i publiseringsløsningen WordPress.

Kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av sensitive data fra deg som bruker til våre servere, bruker nettsiden SSL. Det betyr at all data som sendes via nettsiden ikke er lesbar for andre. Du kan identifisere at forbindelsen er kryptert ved at adresselinjen starter med https:// og at hengelåsen vises i adressefeltet.

Google Maps

Nettsiden benytter Google Maps APIs. Du finner Google Maps APIs tjenestevilkår her. Ved å benytte nettsiden godtar du disse. Bruken av Google Maps er for å vise kart på siden som viser steder spesifisert av oss.

Informasjonskapsler på vårt nettsted

cookielawinfo-checkbox-necessaryDenne informasjonskapselen er satt av GDPR Cookie Consent plugin. Informasjonskapslene brukes til å lagre brukersamtykke for informasjonskapslene i kategorien ”Nødvendig”.
viewed_cookie_policyCookien settes av plugin-modulen GDPR Cookie Consent og brukes til å lagre om brukeren har gitt samtykke til bruk av informasjonskapsler eller ikke. Den lagrer ingen personlige data.
_gaSkiller brukere. Slettes automatisk etter 2 år.
_gidSkiller brukere. Slettes automatisk etter 24 timer.
_gatFordeler trafikk. Slettes automatisk etter 1 minutt.
_utmaSer hvor ofte og lenge du besøker oss. Slettes automatisk etter.
_utmbSer ca. hvor lang tid du bruker på sidene våre. Slettes automatisk 30 min etter besøket avsluttes.
_utmcSer om du er tilbakevendende besøker. Slettes automatisk etter 6 mnd.
_utmtMåler trafikk. slettes automatisk etter 10 minutter.
_utmvSer hvor langt du scroller på siden. Slettes automatisk etter 2 år.
_utmzBlir brukt til å se om du kommer fra en søkemotor (dersom du gjør det får vi også søkeordet du brukte), en link, eller direkte (f.eks. fra et bokmerke). Slettes automatisk etter 6 mnd.

Om informasjonskapsler

En informasjonskapsel, på engelsk cookie, er en liten tekstfil som lagres på din enhet. Nettstedet den kom fra, bruker informasjonskapselen til å kjenne deg igjen og se hva du gjør mens du besøker nettstedet. Det er også vanlig å lagre valg og innstillinger du har gjort på nettstedet i en informasjonskapsel.

Vår bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Informasjonskapsler hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på nettsiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette nettsiden til dine behov og interesser. Informasjonskapsler husker f.eks. hva du har lagt i en eventuell handlekurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å målrette annonser til deg på andre nettsider. Overordnet benyttes informasjonskapsler som en del av vår løsning, for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg.

Avvise informasjonskapsler

Du kan alltid avvise informasjonskapsler på din enhet ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken nettleser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være noen funksjoner og tjenester du ikke kan benytte, fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at nettstedet kan huske valgene du foretar.

Slette informasjonskapsler

Informasjonskapsler som du tidligere har akseptert, kan senere slettes enkelt. Benytter du en PC med en nyere nettleser, kan du slette dine informasjonskapsler ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete.

Se guide fra Nettvett om hvordan administrere informasjonskapsler: nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Husk: Benytter du flere nettlesere, må du slette informasjonskapsler i alle.

 

Personvernerklæring for Appetitt Breeders club

Felleskjøpet Agri SA (heretter FKA) er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til medlemskap i Appetitt Breeders club.

Ditt personvern er viktig for FKA. All behandling av personopplysninger i FKA skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og brukes, hvordan opplysningene samles inn og brukes og hvilke personvernrettigheter du har.

Nærmere om personopplysninger

Personopplysninger defineres som enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person.

Vår behandling av personopplysninger

Felleskjøpet behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Medlemskap

For å kunne inngå og oppfylle avtale med deg om medlemskap i Appetitt Breeders Club er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, navn på kennel, antall kull, og rase.

Vi får disse opplysningene fra deg.

Vi behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne administrere ditt medlemskap og å tilby deg fordeler knyttet til medlemskapet, og det er avtalen med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger.

Informasjon og markedsføring

For å sende deg informasjon og å markedsføre våre tjenester og arrangementer, typisk i form av nyhetsbrev, utsendelse av medlemsblad og informasjon om aktuelle kampanjer, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon. Da vi har et eksisterende medlemsforhold til deg, vil vi innenfor rammene av loven sende deg markedsføring med grunnlag i vår berettigede interesse av å følge opp deg som medlem og å fremme vår virksomhet. Utover dette vil vi kunne sende deg markedsføring om du har samtykket.

For å vise deg annonser på internett, enten på vårt eget nettsted eller på andres nettsteder eller sosiale medier, er det nødvendig for oss å behandle tekniske opplysninger (som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem etc.) og bruksmønster (f.eks. hvilke nettsider du besøker). Dette gjør vi ved hjelp av å registrere IP-adresse og ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi, som beskrevet i informasjonen om vår bruk av informasjonskapsler. Dette vil normalt ikke være opplysninger vi kan knytte til deg som identifisert person.

Vi vil kunne skreddersy vår markedsføring/annonsering til dine markedsføringspreferanser, om du har gjort slike valg hos oss. Vi kan også tilpasse vår markedsføring/annonsering for å gjøre den mer relevant for deg basert på våre antakelser om hva du er interessert i, ut ifra analyser av din kjøphistorikk, ditt bruksmønster på vårt nettsted og din adresse/lokasjon. Du kan velge å i stedet motta generell, ikke-tilpasset markedsføring.

Datasystemer og sikkerhet

Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre konsernets verdier og forvalte våre IT-løsninger, for eksempel logging på servere og i applikasjoner, drift av infrastruktur, brannmurer og tilgangskontroll.

Testmiljø og utvikling

For å ivareta vår berettigede interesse i å tilby stabile, trygge og brukervennlige IT-løsninger, og for å sørge for at IT-løsningene inneholder korrekte data, gjør vi tester og utvikler vi våre IT-system for å kunne ivareta dette formålet. Vi tilstreber å ha anonyme testmiljøer, men i noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å bruke reelle personopplysninger for testing. Vi vil i så fall sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, sletting og eventuelt pseudonymisering.

Øvrige formål

Vi kan bruke personopplysninger om deg for andre formål som ikke er uforenlig med formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Dette kan typisk være for bokføringsformål, for å håndtere tvister/rettssaker og lignende prosesser, for analyse- rapportering- og statistikkformål og for historiske arkivformål.

For øvrig kan vi bruke personopplysninger om deg dersom du har samtykke til det. Formålet med bruken vil fremgå av samtykketeksten. Om du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake, blant annet ved å ta kontakt med oss på personvern@felleskjøpet.no.

Nærmere om informasjonskapsler

Vi lagrer informasjonskapsler (cookies) på din maskin for at du skal kunne gjennomføre et kjøp på www.felleskjopet.no. Hvis lagring av informasjonskapsler slås av vil ikke dette kunne være mulig. Denne informasjonen bruker også til å spore din aktivitet på nettstedet. Dette kan brukes i forbindelse med markedsføring av våre produkter på andre aktørers nettsteder. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler her.

Nærmere om GEO-lokasjon

Det er valgfritt å la oss bruke din GEO-lokasjon (kartposisjon som kan hentes fra mobile enheter, eller en datamaskins nettverksplassering). Dersom du tillater at vi henter denne informasjonen brukes det til å vise deg nærmeste Felleskjøpet-butikk, -verksted, -silo, eller annen Felleskjøpet-eid enhet på et kart, eller ved beholdningsoppslag på produktsidene for å vise hvor nærmeste butikk med varen på lager er i forhold til deg.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Vi vil normalt lagre opplysningene som følger:

Opplysninger brukt for medlemskap: så lenge du har medlemskap hos oss og i en periode på 1 måned deretter.

Opplysninger brukt for detaljhandel: i tre og et halvt til fem år i samsvar med bokføringsloven.

Opplysninger brukt for netthandel: i tre og et halvt til fem år i samsvar med bokføringsloven, mens tekniske opplysninger (IP-adresse, informasjonskapsler og geo-lokasjon) kun vil lagres i inntil 13 måneder (Se datasystemer og sikkerhet).

Opplysninger brukt for service- og garantiavtaler og reklamasjoner:inntil service/garantiperioden eller reklamasjonsfristen er utløpt.

Opplysninger brukt for sikkerhet/hms: lagres i bedriftens livsløp. Personopplysninger holdes på et lavest mulig nivå, og tilstrebes anonymisert.

Opplysninger brukt for markedsføring: så lenge du er en eksisterende medlem, eller – dersom har gitt ditt samtykke – inntil du trekker ditt samtykke tilbake.

Opplysninger brukt for datasystemer og sikkerhet: 13 måneder.

Opplysninger brukt for testmiljø og utvikling: i perioden prosjektet pågår.

Vi vil kunne oppbevare opplysninger utover dette i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere pågående saker/prosesser. I så fall vil vi slette opplysningene etter at saken er ferdig og vi ikke lenger har et saklig behov for dem.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Vi inngår databehandleravtale med slike leverandører for å sørge for at de ikke bruker dine personopplysninger på annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

For å oppfylle avtalen med deg og håndtere betalinger bruker vi følgende leverandører av betalingsløsninger:

  • Nets’ Netaxept for alle kjøp gjennomført på www.felleskjopet.no
  • Teller dersom VISA eller Mastercard velges som betalingsmetode
  • Collector dersom faktura eller delbetaling velges som betalingsmetode
  • Vipps dersom Vipps velges som betalingsmetode

For at vi skal ha mulighet til å vise deg annonser på internett har vi et behov for å bruke tjenester fra mediebyråer og leverandører av tekniske annonseringsløsninger. I all hovedsak vil vi ikke utlevere identifiserbare opplysninger, f.eks. fordi opplysningene deidentifiseres før de utleveres til leverandøren.

Opplysningene dine kan bli oppgitt til myndigheter dersom det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette eller det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Felleskjøpet Agri lagres i all hovedsak på servere i EØS.

Ettersom enkelte av våre tjenesteleverandører eller deres underleverandører oppholder seg utenfor EØS, kan personopplysningene bli overført globalt, I så fall sørger vi for egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og robusthet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Felleskjøpets retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lov har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å be oss om å korrigere personopplysningene dine derom de inneholder feil eller er ufullstendige, for eksempel ved å endre profilopplysningene dine.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har rett til å få utlevert personopplysninger som du har oppgitt til oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å si opp abonnementet på markedsføringsepostene.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Du kan utøve rettighetene dine, eller få opplysninger om hvilke unntak som gjelder for disse rettighetene, ved å kontakte oss på personvern@felleskjøpet.no.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Ta gjerne kontakt med oss i forkant slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

 

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping