Det er ikke bare, bare å produsere hundefôr og kattemat!

Blåøyd, lysegrå siameser med sort nese og ører ser mot kameraet opp fra matskål med biter av våtfôr. Appetitt selger våtfôr i poser.

Som fôrprodusent av hundefôr og kattemat i Norge stilles det strenge krav til oss, og vi har mange lover og regler å forholde oss til når vi skal produsere mat til katten eller hunden din! Alt fra hvordan vi gir deg info om hva produktet inneholder og at du derfor lettere forstår hva du kjøper, til hvilke råvarer som velges og hvordan vi behandler råvarene i vårt produksjonsanlegg. Det stilles videre strenge krav gjennom selve produksjonsprosessen og til varen er ferdiglaget, ferdigpakket og sendes ut til deg som kunde. Ikke minst stiller vi strenge krav til oss selv! -Dette gjør vi gjennom strenge interne kvalitets- og kontrollprosedyrer for at du skal kunne servere din katt eller hund det aller beste, nærproduserte og bærekraftige fôret!

Hva kan du lese av det som står på hundefôr- eller kattematsekken?

Det du som kunde av merkevaren Appetitt først legger merke til er hva som står på sekken. Her er det lovfestet hva som skal oppgis av innhold, vi kaller det for «deklarering». Dette er en veiledning i hvordan du kan lese og forstå det som står av opplysninger på hundefôr – og kattematsekkene. Veiledningen vil bidra til å gjøre det lettere å gjøre de riktige valg av type fôr til din hund eller katt.

Hvorfor deklarering?

Alt fôr som omsettes enten det er til hund og katt eller andre dyr, skal deklareres i henhold til det siste regelverket fra EU (som Norge har adoptert gjennom EØS-avtalen) gjeldende fra 1. september 2011. Fôrlovgivningen i Norge håndheves av Mattilsynet. Målet med regelverket er å gi mest mulig enhetlig og korrekt informasjon om de ulike produktene som markedsføres. Når vi produserer hundefôr og kattemat, følger vi dette regelverket til punkt og prikke!

Produksjon av hundefôr og kattemat, kvalitet og bærekraft

Når vi lager våre produkter, har vi strenge regimer for kvalitetssikring. I og med at vi er norske, har vi også norske myndigheter sine krav vi må forholde oss til. Vi har strenge krav til at alle råvarer skal være GMO-frie, og vi har nulltoleranse for salmonella i Norge. For at en råvare i det hele tatt skal komme inn på fabrikken behøver den et eget bevis for salmonellafrihet. Vi har høye krav til at animalske råvarer som benyttes kommer fra husdyr med god helsestatus. For de marine råvarene vi bruker, har vi også et sterkt søkelys på at den fisken vi bruker i fôret kommer fra bærekraftige bestander. Vi overvåker også nivåer av tungmetaller i marine råvarer, så vi sikrer at dette ikke er en risiko for dyrene som spiser kattematen og hundefôret vi lager.

Våre hovedkilder til protein er fjørfe og fisk. Disse råvarene får vi utelukkende fra norske produsenter, og majoriteten av de andre råvarene våre hentes også fra norske produsenter. Det finnes visse råvarer som ikke kan leveres fra Norge som for eksempel ris. Dette henter vi da så nært som mulig, og i vårt tilfelle henter vi risen fra Italia. Ved å gjøre det på denne måten har vi enda bedre kontroll på råvarene våre, i tillegg til at det er kortreist og mer miljøvennlig.

I norsk matvareproduksjon finnes mange unike restråstoffer som vi kan bruke. Et eksempel på dette er at vi kan hente ut kalsium fra eggeskall som opprinnelig er et overskuddsprodukt, restråstoff fra matproduksjon til oss mennesker.

Råvarene våre hentes fra kilder som også du som menneske trygt kan spise. En annen viktig ting er at vi i Norge har en av de landbrukene i verden som bruker minst antibiotika til produksjonsdyr, og vi har lite problemer med for eksempel MRSA. Dette er også viktige årsaker til å velge norskprodusert.

Kvalitetskontroll i produksjonsanlegget

Vi har strenge kontrollrutiner gjennom hele produksjonslinjen når vi produserer fôr til katt og hund.

Både råvarer som tas inn på fabrikken og fôr som er ferdig produsert og skal endes ut i markedet gjennomgår grundig analyseprogram internt hos oss, parallelt med analyseprogram som gjennomføres av uavhengige laboratorier. Dette for økt sikkerhet på produktet, men også for å sikre presisjon på fôrets innehold, i hver produksjon. Vårt anlegg er ISO-9001 sertifisert.

Når råvarene kommer til fabrikken analyseres de for hygienisk kvalitet, innhold av uønskede stoffer og kjemisk sammensetning. Deretter legges hver råvare på egne siloer. En prøve av hver batch beholdes helt fram til fôrets utløpsdato.

Gjennom produksjonen sjekkes råvarenes formalingsgrad. Vi sikrer riktig partikkelstørrelse, og gjennomfører såkalt «NIR-analyse», på alle produksjoner. Da gjennomfører vi analyse av produktet og sjekker at vi har korrekte nivåer av fett, protein og vann i fôret. Ved avvik stoppes produksjonen. Dette sikrer at nivåene er det samme som er deklarert på sekken du kjøper. Til slutt, når fôret pakkes i sekk og like før fôret er på vei ut til deg som kunde, kjører vi en gjennomlysning alle sekker med en scanner, og alle sekker tas også gjennom en metalldetektor. Dette gjør vi for å sikre at det ikke har kommet med noen fremmedlegemer under produksjonen.

Dette håper vi ga deg innsikt i hvordan vi jobber med kvalitet, kontroll og råvarer. Fra hvordan vi deklarerer varen på utsiden av sekken, råvarer som brukes i fôret, produksjonen i seg selv og til det ferdige produktet. Og til slutt, men ikke minst, og i tillegg til det regelverk vi må forholde oss til, så stiller vi også 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping