Fôring av drektig tispe

Brunspraglet, korthåret valp med flagrende ører løper i gresset omgitt av løvetann

Tispenes avlsperiode regnes fra tida omkring befruktning til avvenning av valpene. Riktig valg av hundefôr og fôring i denne perioden er viktig for å oppnå mange, sunne og livskraftige valper. I tillegg vil riktig fôring bidra til sunne og holdbare avlstisper.

Hvor lenge går en hund drektig?

En kan dele avlsperioden i to hovedperioder: Drektighetstiden og dieperioden.

Drektighetstiden er perioden fra parring til valping. Normal drektighetstid for hunder er 63 dager +/- 2 dager.

Dieperioden regnes fra valping og fram til avvenning av valpene. Avvenning av valpene skjer som regel når valpene er 5–6 uker gamle.

Drektighetsperioden: Hvordan gi riktig mengde hundefôr?

I de første 4–5 ukene i drektighetsperioden kan en gi tispa omtrent samme mengde hundefôr som før parring. Fostertilveksten er minimal i denne perioden og derfor trengs det ikke ekstra næringstilførsel.

De siste 3–4 ukene før valping øker fostertilveksten og en bør ta hensyn til det ved å øke fôrmengden.

Den siste uka før valping anbefales en mengde med hundefôr som ligger ca. 30% over normal fôrmengde. Det er viktig og ikke overfôre tispa slik at den blir overvektig ved valping da det kan føre til problemer under valpingen.

 

Fôring av drektig tispe med fôr fra Appetitt. Fornøyd svart og hvit hund ligger å ser i kamera etter å ha fått fôr fra Appetitt

Hundefôr i dieperioden

Det er viktig at tispa begynner å spise så raskt som mulig etter valping, da energibehovet øker kraftig på grunn av stor melkeproduksjon.

En tispe med et normalt kull med valper (5–8 stk) har et energibehov som er opptil tre ganger behovet hun har i første del av drektighetsperioden.

Det er derfor viktig at tispa får i seg korrekt mengde hundefôr for å unngå at hun taper hold.

Melkeproduksjonen er størst ca. 3–4 uker etter valping og vil avta gradvis etter hvert som valpene begynner å spise fast føde ved 4–6 ukers alder.

Hvordan øke fôropptaket?

For å øke fôropptaket anbefales det å fôre flere ganger per dag og å bløte opp tørrfôret i vann (ca. 20 minutter) før fôring. Dette gjør fôret mer smakelig og bidrar også med ekstra vanntilførsel. Videre kan tilleggsfôring med energirikt våtfôr hjelpe.

Valg av hundefôr

Energiopptaket i dieperioden er altså den største utfordringen. Det vil derfor være lettere å oppnå et høyt energiopptak ved å velge et fôr med høyt energiinnhold.

Appetitt Puppy har et høyt energi- og proteininnhold og videre ekstra god smakelighet. Dette bidrar til høyt energiopptak og dermed sikres høy melkeproduksjon, god tilvekst på valpene og risikoen for avmagring av tispa reduseres.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping