Fôring for god ledd- og beinhelse. Et godt hundefôr er viktig!

Frisk og rask Schaeferhund som bykser i snøen etter å ha fått hundefôr fra Appetitt

Utvikling av sterke bein og ledd hos hunden bestemmes av arv og miljø, men også fôr og ernæring har stor betydning. Fôrets energi/proteinforhold, vitamin- og mineralinnhold, elektrolyttbalanse, innhold av livsviktige omega-3-fettsyrer og noen funksjonelle stoffer er avgjørende.

Vitaminer og mineraler

Vitamin D er viktig for absorpsjon og utnyttelse av kalsium og fosfor. Videre har vitamin D en viktig rolle i regulering av avleiring og mobilisering av kalsium og fosfor fra skjellettet.

Mangel på vitamin D er sjelden i dag ved bruk av fullfôr, men underforsyning kan oppstå ved stor andel tilskuddsfôr i rasjonen. Kalsium og fosfor utgjør hoveddelen av skjelettstrukturen. 99% av kroppens kalsium og 75% av kroppens totale fosfor er bundet i skjelett og tenner og utgjør dermed et depot for de nevnte mineralene. Riktig forholdet mellom kalsium og fosfor i fôret er viktig for opptak og utnyttelse.

Høyt innhold av kalsium i fôret har vist seg å være negativt av flere årsaker. For det første kan det dannes uoppløselige kalsium-fosforforbindelser tarmen slik at absorpsjon av begge mineralene reduseres. Videre er negative interaksjoner mellom kalsium og mangan, sink og kopper. Spesielt kopper har vist seg å være viktig for god utvikling av skjelett og ledd.

Elektrolyttbalanse

Hunden skal tilføres mineralene natrium, kalium og klor (også kalt elektrolytter). Disse elektrolyttene er viktige for nerve- og muskelfunksjoner, syrebalanse og pH i magen, samt at de styrer væskebalansen i kroppen. Hvis elektrolyttbalansen blir for lav, kan det oppstå en acidose (surgjøring av kroppen) som i verste fall kan føre til mobilisering av kalsium fra skjelettet for bufring. Et fôr som har en riktig elektrolyttbalanse samt at hunden har fri tilgang på vann til enhver tid, er derfor viktig for å unngå drenering av skjelettet for kalsium.

Omega-3 fettsyrer

Omega-3 fettsyrer blir også kalt essensielle fettsyrer. Det betyr at hunden bør få tilført Omega-3 fettsyrer jevnlig i og med at den ikke kan danne disse sjøl. De viktigste omega-3 fettsyrene er docosaheksaoensyre (DHA) og eicosapentanoensyre (EPA) som finnes stort sett bare i fisk, skalldyr og sjøpattedyr. Det er vist at omega-3 fettsyrer kan ha positiv effekt på forekomst av leddlidelser hos mennesker. Blant annet brukes det aktivt ved behandling av leddgikt. Det er derfor grunn til å tro at samme effekt kan oppnås hos hund.

Glukosamin og kondroitin

Glukosamin og kondroitin produseres naturlig i kroppen og inngår i brusk og bindevev i blant annet ledd. Her har de begge betydning for oppbygging av bruskvev, holde på fuktighet og hindre nedbryting.  Det er gjort studier som viser at leddlidelser og leddsmerter kan forebygges ved ekstra tilførsel av glukosamin og kondroitin. Spesielt gjelder dette hos eldre mennesker og dyr. Glukosamin finnes naturlig med høyt innhold i kitin (kitosamin) i marine skalldyr og krepsdyr. Kondroitin finnes også naturlig i alle typer brusk.

I Appetitt-variantene tilføres glukosamin og kondroitin naturlig gjennom råvarene i hundefôret.

Moderat tilvekst

Skjelett og beinlidelser er ikke uvanlig hos mellomstore og store raser, og ofte utvikles disse i valpestadiet. De mest vanlige lidelsene er hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OCD). HD er en utviklingsfeil i hofteleddene som fører til forkalkninger og dermed redusert bevegelighet og store smerter for hunden. OCD er en defekt i dannelsen av ny leddbrusk og kan føre til bevegelsesforstyrrelser som halthet og problemer med å reise seg.

Det er en negativ sammenheng mellom høy tilvekst og skjelett- og beinlidelser. Dette er kjent hos flere dyreslag, og hos hund gjelder dette spesielt i valpeperioden. Tilvekst kan reguleres ved å regulere fôrstyrken.  Proteininnholdet i fôret sammen med energiinnholdet påvirker hundens veksthastighet. Hvis fôret inneholder for lite protein kan en i verste fall redusere hundens voksenstørrelse. Er det for mye protein – kan veksthastigheten bli for stor.

Velg derfor et valpefôr tilpasset voksenstørrelsen på hunden. Unngå overfôring ved å fôre restriktivt og en vurdering av valpens hold jevnlig. Vær forsiktig med å bruke tilskuddsfôr som kan gi ubalanse i energi-proteinforholdet, overforsyning med kalsium og lav elektrolyttbalanse. Velg fôr med høyt innhold av EPA og DHA eller gi moderat tilskudd av tran. Mosjoner hunden systematisk og unngå overvekt. Appetitt Puppy er tilpasset hundens fremtidige størrelse; liten, mellom eller stor hund. 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping