Spørsmål og svar: Slik gir du en voksen hund best mulig ernæring gjennom fôret

Det aller viktigste er at fôret er smakelig og at hunden spiser fôret med god appetitt! Videre er det viktig å velge et fôr som har et næringsinnhold som er tilpasset netopp din hunds behov, – alder og aktivitetsnivå.

Det betyr at det vil stå valpefôr til valp, voksenfôr til hunder over 1 år, og «senior» til eldre hunder. Her er innholdet av næringsstoffer tilpasset de variasjoner i behov som hunden har ved ulike livsstadier.

Utover dette er det aktivitetsnivået som er viktigst. Svært aktive hunder, brukshunder og hunder som er i trening, under jakt eller løp, har et langt høyere energibehov enn hunder som er mindre aktive.

Her har vi samlet en rekke spørsmål og svar som ofte går igjen når man skal planlegge hva slags fôr man skal gi til en en voksen hund.

Er det store forskjeller fra rase til rase når det gjelder riktig ernæring?

Normalt er det marginale forskjeller mellom rasene med hensyn til næringsbehov, så det finnes stort sett et egnet fôr til en voksen hund av hvilken som helst rase i et standard sortiment. Egne blandinger tilpasset hundens størrelse er derimot mer relevant. Dette gjelder spesielt i valpeperioden der for eksempel spesialfôr til store raser kan være bedre tilpasset valpens tilvekst slik at bein- og leddproblemer kan forebygges.

Hvilke andre næringsstoffer er viktig for den voksne hunden?

Riktig tilførsel av alle næringsstoffer og rett forhold mellom næringsstoffene inklusive vitaminer og mineraler er det aller viktigste slik at verken underdekning eller overforsyning oppstår. I tillegg til at hunden og katten skal få dekket sitt basale nærings- og energibehov, er det viktig å tenke på at flere forhold knyttet til fôr og fôring er viktig for hundens helse. Da tenker vi oftest på fordøyelsesforstyrrelser og hud- og pelsproblemer som de mest vanlige. Ved å velge et fôr som har et visst innhold av kostfiber og andre fiberfraksjoner med prebiotisk effekt vil en normalt oppnå god tarmhelse. Når det gjelder hud- og pels så har fettkvalitet og da fettsyresammensetningen i fôret stor betydning. Essensielle fettsyrer som EPA og DHA fra marine oljer har svært positiv effekt på hud- og pelskvalitet, ledd/bein, immunforsvar og generell helse. Derfor bør en velge et fôr som har et minimum innhold av disse fettsyrene.

Mange voksne hunder trenger også litt ekstra støtte og derfor tilbyr Appetitt også fôr til voksne hunder og som samtidig er sensitive og kanskje trenger ekstra tilpasninger av fôret.

Les mer om Appetitt-fôr for sensitive hunder:

I hvor stor grad kan menneskelig ernæring sammenlignes med dyreernæring? Altså; hvor stort fokus bør det være på riktig ernæring?

Hunden er klassifisert som en ”omnivor” eller alteter, men med stor andel animalske råvarer i dietten. Opprinnelige – eller før hunden ble domestisert – bestod kostholdet av byttedyr som i hovedsak består av proteiner og fett. Innvollene til byttedyra ble også spist slik at hunden dermed til en viss grad er tilpasset fordøyelse av karbohydrater. Så dermed er det rent fysiologisk mange likhetstrekk mellom oss mennesker og hunder og katter også, selv om katter er mer klassiske kjøttetere. Hos oss mennesker er det mye fokus på sammenhengen ernæring, helse, overvekt og aldring. Det samme gjelder for hunden. Kjæledyra våre blir stadig vekk eldre på grunn av godt stell og god ernæring. Men samtidig er det et økende problem med overvektige hunder og katter samt diettsensitivitet og allergier av ulike slag. Mye av dette kan forebygges ved riktig ernæring. Som et eksempel – aldringsprosessen hos hunder er som hos mennesker. Med økende alder reduseres hundens kroppsfunksjoner. Den blir generelt mer utsatt for fordøyelsesforstyrrelser og helseproblemer. Eldre hunder er i tillegg ofte lite aktive og dermed har de lett for å bli overvektige. Det er derfor viktig å velge rett type fôr, rasjonere fôret riktig og samtidig sørge for nok mosjon.

Andelen overvektige hunder er økende – og parallell med andelen overvektige mennesker noe som kan forklares med at vi mosjonerer mindre. Med alderen blir hundene ofte lite aktive og dermed forsterkes problemet med overvektig. Hvis en ikke er stand til å forebygge overvekt med økt mosjonering – kan et «senior»-fôr eller et «light»-fôr hjelpe. Redusert energiinnhold og løselige fiberfraksjoner i fôret vil gi metthetsfølelse sjøl om en går ned på dagsrasjonen.

Les mer om Appetitt-fôr for senior- og light-fôr her:

Hva kan sies å være nei-mat for hunden?

Det er flere ting, men generelt kan en si at et godt tørrfôr er et komplett fullfôr og hunden eller katten trenger ikke noe annet fôr. Våtfôr kan være positivt som en appetittvekker i spesielle situasjoner eller anledninger. Melk til voksne hunder vil ofte føre til problemer. Dette fordi de etter avvenning gradvis mister evnen til å fordøye melkesukker. De er på mange måter laktoseintolerante som voksne.

Hva skal vi være forsiktige med å gi til dyrene våre hva gjelder menneskemat?

Generelt er det slik at normalt spiser ikke hunden noe som er giftig. Dette på grunn av god luktesans og instinktiv vegring for å spise noe som er giftig eller kan gi helseproblemer. Men det finnes unntak. Vanlig løk og hvitløk inneholder noen svovelforbindelser som er giftige for hunden. Små mengder går bra, men for eksempel en halv løk pr. dag vil gi problemer. Ellers er sjokolade giftig for hund på grunn av stoffet teobromin.

Hvor viktig er valg av hundefôr for hundens helse?

Flere forhold knyttet til fôr og fôring er viktig for god helse hos hund. Riktig tilførsel av alle næringsstoffer og rett forhold mellom næringsstoffene inklusive vitaminer og mineraler er det aller viktigste slik at verken underdekning eller overforsyning oppstår. Ved å velge et fôr som har et visst innhold av kostfiber og andre fiberfraksjoner med prebiotisk effekt vil en normalt oppnå god tarmhelse. Når det gjelder hud- og pels så har fettkvalitet og da fettsyresammensetningen i fôret stor betydning.

Hvordan beregner vi riktig fôrmengde?

Utfra hundens vekt beregner vi et vedlikeholdsbehov. Livlige og aktive hunder må ha mer energi eller fôr enn hunder med moderat aktivitetsnivå. Og hunder som er i trening, under jakt eller deltar i løp av ulike slag – kan ha et energibehov som ligger mange ganger over det normale behovet. Uansett er det viktig å følge med på hundens hold og justere fôrmengder utfra det at hunden ikke skal være verken mager eller overvektig. Bruk fôringsveiledningen på sekken/ produktark som hjelp til riktig mengde fôr.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping