Forgiftning hos katt. Vær oppmerksom på disse plantene!

Brunhåret katt sitter med snuten nedi en blomsterkasse med svibler, som kan være giftig for katter

Mange katter er svært interessert i plantene du har i vinduskarmen hjemme, men vær oppmerksom på at noen av disse kan være giftige for katten. Nedenfor kan du se en oversikt over noen av de planter du skal være forsiktig med om du har katt i hus.

Hold disse unna katten!

Aloe Vera: Inneholder glykosider som virker avførende og symptomer vanligvis fra mage-tarmsystemet (oppkast, diaré)

Asalea: Vær oppmerksom på inntak av planten for katter med underliggende hjertesykdom Alvorlig forgiftning er sjelden. Symptomer kommer vanligvis innen 6 timer etter inntak og da normalt symptomer fra mage-tarmsystemet (oppkast, sikling). Ved større inntak kan nevrologiske symptomer sees.

Hortensia: Inntak av planten gir vanligvis lett forgiftning. Symptomer kommer få minutter til 2 timer etter inntak og da fra mage- tarmsystemet (kvalme, brekninger, oppkast, diaré og magesmerter). Også svakhet er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 6 timer. Gi drikke og følg med på kattens tilstand og kontakt veterinær om du er usikker.

Lilje (fra Lilium-slekten og Hemerocallis-slekten): Hele planten er giftig for katten og i de alvorligste tilfeller kan inntak av deler av liljer føre til nyresvikt og død. Ved mistanke om at katten har spist deler av en lilje, så er det viktig at katten raskt kommer til overvåking og behandling hos veterinær. Symptomer på forgiftning er oppkast, sikling, tap av matlyst og sløvhet.

Liljekonvall: Alle deler av planten kan gi forgiftning og symptomer sees fra 30-60 minutter etter inntak. Symptomer er fra mage-tarmkanalen som oppkast og diare, samt nevrologiske symptomer som kramper, endret hjertefrekvens og koma. Kontakt veterinær raskt.

Tulipan: Her er det hovedsakelig løken som er giftig, og i mindre grad plantemateriale. Symptomer er hovedsakelig mage-tarmsymptomer som oppkast og magesmerter. I uttalte tilfeller sees tung pust og økt hjertefrekvens.

Planter vi pynter med rundt julehøytiden

Amaryllis: Denne planten er giftig ved et større inntak av planten. Ved mindre mengder, så sees også her økt spyttproduksjon, oppkast og diaré. Dersom katten har fått større mengder i seg, så ser vi gjerne at den blir urolig, slapphet og også kan kramper/ skjelvinger sees.

Edelgran: Lav giftighet, med lette mage-tarmsymptomer. Store inntak av nåler kan i sjeldne tilfeller gi fremmedlegemeproblematikk.

Julekaktus: Kan være giftig ved store inntak. Symptomer er økt spyttproduksjon/ Sikling, samt oppkast, diaré og tap av matlyst.

Julerose: Mage- tarmsymptomer som oppkast og diaré. Kun ferske plantedeler er giftige. Sørg for at katten din har tilgang til rikelig med rent vann.

Julestjerne: Moderat giftig og gjerne om katten spiser mye av planten. Symptomer sees ved at katten sikler, kaster opp eller får diaré. Har katten spist julestjerne så følg nøye med på katten (ikke slipp den ut eller gjemmes seg bort). Sørg for at katten har rikelig med vann tilgjengelig. Kontakt veterinær om du er usikker.

Misteltein: Moderat giftig og gir lettere symptomer fra mage- tarmsystemet som oppkast og diaré.

Svibel: Ved små inntak forventes ingen til lette symptomer. Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi lett til moderat forgiftning.

Tulipan: Framfor alt løken er giftig. Forårsaker oppkast og magesmerter.

Når bør du kontakte veterinær?

Følg nøye med på katten om du mistenker at den har spist en giftig plante og påse at den ikke går ut eller gjemmer seg slik. Kontakte veterinæren din for rådgivning om du er usikker. Forverres symptomene raskt, må du oppsøke veterinæren så raskt du kan.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping